Bildbehandling

Alla har vi gamla bilder som ligger i våra lådor, bilder som vi kanske inte ser på så ofta för de är av sämre kvalité. Många av de äldre kamerorna återgav i ljus och färg korrekt och det kanske är lite för högt brus (korniga) i bilderna. Allt detta kan vi hjälpa dig med. Genom att samla ihop de bilder som du vill har uppfräschade och skicka in dem till oss så garanterar vi ett snabbt och skickligt arbete som förhoppningsvis gör dig nöjd.

 

Gamla och skadade fotograferier

Om du har gamla bilder som betyder mycket för dig men som kanske har skadats på något sätt så kan vi hjälpa dig. Du skickar in bilderna till oss och vi börjar med att överföra bilden till digital media, därefter reparerar vi skadade partier, tar bort damm och repor mm och därefter kan vi förbättra bilden genom retusch. Exempel på vanliga retusch jobb är att återställa blekta/felaktiga färger (om bilden har utsatts för långvarigt direkt soljus). Vi kan givetvis klippa bilderna och göra om dem från färg till svart/vit, sephia eller om man önskar någon annan ändring.

 

Nya fotografier

Har du nytagna bilder som också kan behöva lite bildbehandling så gör du på samma sätt, samla ihop de bilder du vill ha och skicka in dem till oss. Har du bilder i digitalformat så lägger du dem på en cd/dvd beroende på hur många de är. Skriv info om varje bild om vad du vill ha gjort. Eller bara ange allmän bildbehandling. Du kan även ladda ner ett beställningsformulär hos oss som kan förenkla det hela. Ju mer information som du skriver desto bättre kan behandla dina bilder.

Exempel 1 

VTB Bildbehandling

Före                                                          Efter

VTB Behandling

Före                                                          Efter

Bildbehandling Pro

Efter inskanning och bildbehandling blev bilderna (originalstorlek 8*8 ) så bra att det gick att reproducera dem på canvasdukar 30*30 i hög kvalitét.